Tillotts Pharma Czech s.r.o.
 
Úvod | Souhrn údajů o přípravku | Příbalové informace | Odkazy a informace


Veřejně přístupná odborná informační služba společnosti Tillotts Pharma Czech s.r.o. a Tillotts Pharma GmbH.

Vstoupili jste na stránku, která obsahuje informace o léčivých přípravcích společnosti Tillotts Pharma Czech s.r.o. a Tillotts Pharma GmbH registrovaných v České republice. Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb. § 33 odst. 3 písm. g) bod 1.

Informace o přípravcích naleznete po kliknutí na Příbalové informace a Souhrn údajů o přípravku v horní liště.

Přípravky Asacol, Entocort a Vistaprep jsou dodávány do České republiky. Přípravek Colpermin není dodáván do České republiky.

Na žádost slabozrakých nebo nevidomých zajistíme zpřístupnění údajů příbalové informace humánního léčivého přípravku společností Tillotts Pharma Czech s.r.o. a Tillotts Pharma GmbH ve formátu pro slabozraké nebo nevidomé. Za tímto účelem nás kontaktujte na czinfo@tillotts.com nebo na telefonu +420 777 769 561.

Bezpečnost a kvalita léčiv
V případě, že máte podezření na nežádoucí účinek v souvislosti s užíváním přípravku společností Tillotts Pharma Czech s.r.o. a Tillotts Pharma GmbH nebo podezření na jeho padělek či závadu v jakosti, kontaktujte, prosím Vašeho ošetřujícího lékaře nebo lékárníka, Státní ústav pro kontrolu léčiv a/nebo naši společnost na níže uvedených kontaktech: Tillotts Pharma Czech s.r.o., Na Pankráci 129/1724, Praha 4, Tel.: v pracovní době od 8:00 do 16:00 hodin: +420 225 992 298, mimo pracovní dobu od 16:00 do 8:00 hodin následujícího dne: +420 777 769 561, czinfo@tillotts.com

Pokud jste zdravotnický odborník, a dozvěděl jste se o nežádoucím účinku přípravku společnosti Tillotts Pharma Czech s.r.o. a Tillotts Pharma GmbH, prosím, ihned vyplňte Formulář pro první hlášení nežádoucích příhod a zašlete ho neprodleně emailem, nejpozději však do 24 hodin na výše uvedený kontakt.

Veškeré informace a osobní údaje, které budete sdílet, budou chráněny a bude s nimi zacházeno jako s důvěrnými v souladu s vnitřními postupy a místními předpisy. Vaše informace a osobní údaje budou používány pro účely sledování bezpečnosti léku a k tomu, abychom mohli řádně odpovídat na vaše dotazy. Tyto informace a údaje mohou být sdíleny se zdravotními orgány. Další informace o tom, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje a o vašich právech týkajících se vašich osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na našich webových stránkách na https://www.tillotts.com/privacy-policy

Lékařský informační servis
Společnost Tillotts Pharma Czech s.r.o. a Tillotts Pharma GmbH poskytují lékařský informační servis o produktech společností. Služba je určena odborníkům ve zdravotnictví a jejím cílem je poskytnout kvalitní a relevantní informaci. Kontakty:
Telefon: +420 777 769 561
E-mail: czinfo@tillotts.com

Tillotts Pharma Czech s.r.o., Na Pankráci 129/1724, Praha 4, Tel.: +420 225 992 298, czinfo@tillotts.com